Obchodní podmínky


Férová česká seznamka - žádné poplatky, ani automatické platby, nebo provizní odkazy. Svůj uživatelský účet můžete kdykoli jednoduše zrušit.


Seznamka randino.cz je seznamovací server, dále jen Seznamka, provozovaná fyzickou osobou Bc. Jakub Šicner, IČ 74809571, dále jen Provozovatel.

Uživatelem může být jakákoliv osoba starší 18 let, která používáním seznamovacího serveru randino.cz vyslovuje souhlas a dodržuje tyto všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP poskytování služeb.

Na registraci seznamce randino.cz není právní nárok a provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění a odůvodnění smazat bez náhrady uživatelský účet. Pokud uživatel nesouhlasí s VOP, nesmí služby seznamky využívat.

Provozováním seznamky se rozumí poskytování služeb s možností vytvoření uživatelského účtu s profilem a seznamovacím inzerátem za účelem možnosti navázání kontaktu s dalšími uživateli.

Poskytovatel může kdykoliv ukončit funkčnost uživatelského účtu blokací nebo úplným smazáním, případně odstranit jakýkoliv obsah nebo údaj bez předchozího upozornění a udání důvodu.

Provozní podmínky, práva a povinnosti poskytovatele, práva a povinnosti uživatele

Poskytovatel zajistí na základě souhlasu s vop pro uživatele provoz seznamky, potřebné technické prostředky a podporu.

Uživatel souhlasí a bere na vědomí, že seznamka je určena pouze lidem starším 18 let, že při zajišťování provozu služeb poskytovatelem může dojít k výpadku služeb poskytovaných na základě souhlasu s vop, případně ke ztrátě dat na používaném zařízení. Poskytovatel za případnou ztrátu dat nenese žádnou odpovědnost.

Uživatel souhlasí a bere na vědomí, že služby seznamky jsou poskytovány výhradně pro jeho potřebu, že nesmí používat více než jeden uživatelský účet a nesmí využívání těchto služeb umožnit třetím osobám bez písemného souhlasu poskytovatele. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli nebo jinému uživateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb.

Uživateli je zakázáno, a provozovatel je oprávněn okamžitě ukončit poskytování služeb dle souhlasu s vop, pokud uživatel poruší zákaz a prostřednictvím seznamky bude:

 • publikovat informace seznamka v rozporu s platnými zákony České republiky
 • provádět úkony s cílem poškodit nebo ovlivnit funkčnost seznamky
 • porušovat podmínky definované provozovatelem pro poskytování služeb seznamky
 • využívat služby seznamky ke komerčním účelům

Uživatel může mít na seznamce pouze jeden uživatelský účet, který musí být potvrzen e-mailem.

Pokud se uživatel pokusí založit více uživatelských účtů, mohou být všechny jeho účty bez náhrady smazány.

Nový účet smí být založen pouze tehdy, pokud uživatel nemá na seznamce jiný založený účet nebo pokud starý účet smazal. Aktivace účtu je zdarma a je zakázáno zakládat nebo potvrzovat účet jiným osobám, nebo umožnit jiným osobám neregistrovaným na seznamce posílat zprávy z účtu registrovaného uživatele nebo psát vzkazy jejich jménem.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu může být v rámci registrace doručen reklamní obsah, a to formou textové, nebo bannerové reklamy, doporučení, nebo reklamních zpráv.

Uživatel se zavazuje, že nebude provádět aktivity, které jsou zakázané.

Zakázané aktivity na seznamce randino.cz

Pokud uživatel porušuje vop používání služeb, porušuje pravidla, zákony České republiky, nebo provádí některou ze zakázaných aktivit, může být uživateli zablokován nebo smazán uživatelský účet bez jakéhokoliv předchozího upozornění a udání důvodu.

Zakázané aktivity

 • nevhodný, vulgární, nebo sexuálně laděný obsah, erotický, nebo pornografický obsah nebo fotografie
 • věk uživatele nižší než 18 let
 • uživatel používá účet k jiným, než seznamovacím účelům
 • obsah zahrnuje urážlivé texty, nebo texty motivované pedofilii, zoofilii, xenofobii a rasismem
 • uživatelské jméno obsahuje slovo „správce“ nebo „admin“, nebo pokud uživatelské jméno obsahuje vulgární výrazy, případně pokud je uživatelské jméno záměrně zvoleno tak, aby se podobalo jinému uživatelskému jménu
 • profil obsahuje jakékoliv komerční, nebo reklamní sdělení, včetně www adresy, nebo její části
 • uživatel rozesílá prostřednictvím zpráv spam
 • jeden uživatel může vytvořit pouze jeden uživatelský účet. Pokud uživatel vytvoří více uživatelských profilů, může provozovatel smazat všechny účty bez předchozího upozornění a bez udání důvodu

Fotky a obrázky

 • fotky nesmí obsahovat erotický, pornografický a jakýkoliv další nevhodný obsah
 • lidí na fotkách nesmí být pouze ve spodním nebo erotickém prádle
 • fotky nesmí ukazovat odkrytá prsa a ani jiné intimní partie
 • lidé na fotkách nesmí být na fotkách v eroticky nebo vulgárně vyzývavých polohách a pozicích
 • fotka nesmí být urážlivá, nebo obsahovat výzvy motivující k pedofilii, zoofilii, xenofobii a rasismu
 • vulgárně, sexuálně nebo eroticky vyznívající obsah, odkazy na jiné internetové stránky, emailové adresy, reklamy, lidé zobrazení bez jejich svolení, autorsky chráněné fotografie uveřejněné bez souhlasu autora, názvy nebo loga firem nebo jiný obsah, který provozovatel seznamky vyhodnotí jako nevhodný
 • vlastník uživatelského účtu vložením fotografie stvrzuje, že je oprávněnou osobou ke zveřejnění fotky a neporušuje tímto žádná osobnostní nebo vlastnická práva třetích osob

Texty a obsah v seznamovacím inzerátu

Uživateli může být zablokován nebo smazán uživatelský účet bez jakéhokoliv předchozího upozornění a udání důvodu, pokud se dopustí jedné nebo více aktivit uvedených níže.

 • obsah je v rozporu s Listinou lidských práv a svobod, ústavou a zákonem ČR
 • uvede telefonní číslo, e-mailové kontakty, odkazy na www stránky
 • zveřejní obsah komerčního a reklamního charakteru
 • použije vulgární výrazy, sexuální podněty a texty
 • zveřejní nabídky práce erotického charakteru nebo erotické služby
 • použije ostatní zakázané texty nebo reklamy
 • zveřejní zmínky o práci v erotice, masážních salonech, placeném sexu apod.
 • uvede žádosti o dary, dotace nebo příspěvky a jim podobné texty
 • zveřejní informace o jiných profilech a uživatelích, texty vzkazů od jiných uživatelů a jiné nevhodné texty